Политика за поверителност

Епълфикс България винаги цели да изгражда солидни и трайни взаимоотношения със своите клиенти, партньори, ползватели на онлайн услуги и сътрудници, основани на взаимно доверие: осигуряването на безопасността и поверителността на личните данни на тези лица е абсолютен приоритет за Епълфикс България.

Епълфикс България спазва стриктно всички български и европейски нормативни разпоредби относно защитата на личните данни.
Епълфикс България прилага строга политика за защита на личните данни, за да гарантира защитата на личните данни на тези, които използват нашите уебсайтове и/или други приложения:

• Ползвателите разполагат с контрола над собствените им данни. Данните се обработват по прозрачен, конфиденциален и сигурен начин.
• Продължаващият стремеж на Епълфикс България е да защитава личните данни на ползвателите в съответствие със Закона за защита на личните данни и с Общия регламент относно защитата на данните от 27 април 2016 г. (наричан по-долу „ОРЗД”).

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Епълфикс България подхожда много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Разработихме тази Политика, за да Ви информираме за условията, при които събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни. Молим да я прочетете внимателно, за да се запознаете с категориите лични данни, които събираме и обработваме, как използваме тези данни и с кого е вероятно да ги споделяме. Настоящата Политика също така описва Вашите права и как можете да се свържете с нас, за да упражните тези права или да ни зададете каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни.

Тази Политика може да бъде изменяна, допълвана или актуализирана, включително с цел спазване на законовите, подзаконовите нормативни актове, съдебната практика или промените в техническото развитие, които могат да настъпят. Вашите лични данни обаче винаги ще бъдат обработвани изцяло в съответствие с нормативните разпоредби, които са в сила към момента на събиране на данните, освен ако задължителната законова рамка не предвижда друго и/или трябва да бъде приложена с обратна сила.

Тази Политика е неразделна част от Общите условията за ползване на Уебсайта.

Определения

„Лични данни” - означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано чрез идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за това лице.

„Ние” или „наше”- “Епълфикс България” ЕООД (Епълфикс България) “Вие” - всеки ползвател или посетител на Уебсайта.

„Уебсайт” - означава уебсайта на “Епълфикс България” ЕООД с адрес [https:// www.aurea.bg].

СЪБИРАНЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Най-вероятно ще събираме Вашите лични данни директно от Вас (чрез формулярите за събиране на данни, налични на нашия Уебсайт) или индиректно (чрез нашите доставчици на услуги и/или на технически решения за нашия Уебсайт).

Ние се задължаваме, когато това е необходимо, да получим Вашето съгласие и/или да Ви позволим да откажете използването на Вашите лични данни за определени цели.
Във всеки конкретен случай ще бъдете информирани за целите, за които се събират Вашите лични данни, посредством различните онлайн формуляри за събиране на данни и посредством нашата Политика за бисквитките.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НАС:

Можем да събираме и обработваме следните видове лични данни:
- информацията, която предоставяте при попълването на формулярите, налични на Уебсайта (примерно за целите на сключване на абонамент, за участие в проучвания, за маркетингови цели и т.н.);
- информацията, която предоставяте за удостоверяване на Вашата самоличност;
- информацията, която предоставяте във връзка с изпълнението на поръчка или с предоставянето на услуга;
- информация, която предоставяте чрез „публикации“ (постове), коментари или друго

съдържание, което публикувате в Уебсайта.

Личните данни, посочени със звездичка във формулярите за събиране на данни, са задължителни, тъй като те са необходими за изпълнение на заявените операции или действия. При липсата на задължителна информация заявките за тези операции или действия не могат да бъдат обработени и изпълнени.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ АВТОМАТИЧНО

Когато посещавате Уебсайта, ние събираме известна информация автоматично, за да персонализираме и подобрим използването на Уебсайта от Ваша страна. Събираме такава информация посредством използването на различни методи като:

Бисквитки

„Бисквитката” е малък текстови файл, изпратен посредством Вашия браузър, когато посещавате нашия Уебсайт, и съхраняващ се на Вашия компютър. Този файл съдържа информация като име на домейн, доставчик на интернет достъпа, операционна система, както и датата и часа на достъпа на ползвателя. Бисквитките не могат по никакъв начин да повредят Вашия компютър.

Бисквитките не се използват за определяне на самоличността на лицето, което посещава нашия Уебсайт. Бисквитките ни позволяват да идентифицираме Вашето географско местоположение и използвания онлайн език, за да подобрим и улесним Вашата онлайн дейност. Те ни позволяват също така да обработваме информация за Вашите посещения в нашия Уебсайт, включително свързана с разглежданите страници и направените търсения, за да подобрим съдържанието на Уебсайта, да узнаем какви области Ви на интересуват и да Ви предложим по-подходящо съдържание.

Ако не желаете да получавате бисквитки от нашия Уебсайт, имате възможност да коригирате настройките на Вашия браузър. Всеки браузър има различна конфигурация, позволяваща Ви да управлявате Вашите предпочитания. Тази конфигурация е описана в менюто „Помощ” на Вашия браузър, в което се съдържа обяснение как да промените настройките до желаните предпочитания по отношение на бисквитките.

При все това ние препоръчваме да не деактивирате нашите бисквитки. Имайте предвид, че ако изтриете, изключите или откажете нашите бисквитки, някои от страниците на нашия Уебсайт няма да се показват правилно и/или повече няма да можете да използвате някои от услугите, които предлагаме. В този случай ние не носим отговорност за каквито и да е било последици, свързани с намалената функционалност на нашите услуги, произтичаща от нашата невъзможност да съхраняваме или обработваме бисквитки, необходими за тяхното функциониране, които сте отказали или деактивирали.

Когато кликнете върху специалните икони на социални мрежи като Twitter, Facebook, Linkedin и др., ако те са достъпни на нашия Уебсайт, и ако сте се съгласили с получаването на бисквитки докато разглеждате нашия Уебсайт, социалните мрежи могат да също да съхранят бисквитки на Вашите устройства (компютър, таблет или мобилен телефон). Тези видове бисквитки се изтеглят на Вашето устройство само при условие, че сте дали Вашето съгласие, като продължавате да използвате нашия Уебсайт.

Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие тези социални мрежи да изпращат и съхраняват тези видове бисквитки.
За повече информация, молим да се запознаете с нашата Политика за бисквитките.

IP адреси

IP адресът е уникален идентификатор, използван от някои електронни устройства, за да се идентифицират и комуникират помежду си в Интернет. Когато посещавате нашия Уебсайт, можем да използваме IP адреса на използваното от Вас устройство, за да Ви свържем с Уебсайта. Използваме тази информация, за да определим общото физическо местоположение на устройството и да разберем в кои географски райони се намират ползвателите.

Статистика

Уебсайтът използва Google Analytics за генериране на статистически отчети. Тези отчети ни показват примерно колко ползватели са посетили Уебсайта, кои страници са били посетени и в кои географски райони са разположени ползвателите на Уебсайта. Информацията, събрана чрез статистическите данни, може да включва примерно Вашия IP адрес, уебсайта, който Ви е пренасочил към нашия Уебсайт и вида на устройството, което сте използвали. Вашият IP адрес е скрит в нашите системи и ще бъде използван само ако това е необходимо за разрешаването на технически проблем, за управление на Уебсайта и за да бъде получена обща представа за предпочитанията на ползвателите. Информацията за трафика на Уебсайта е достъпна само за оторизиран персонал. Ние не използваме тази информация, за да идентифицираме ползвателите и не споделяме тази информация с трети страни.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Имате възможност да кликнете върху специалните икони на социални мрежи като Twitter, Facebook, LinkedIn и др., които са достъпни на нашия Уебсайт.
Социалните мрежи създават по-приятелска атмосфера в Уебсайта и подпомагат популяризирането на Уебсайта посредством услугите за споделяне. Услугите за споделяне обогатяват видеосъдържанието на нашия Уебсайт и подобряват начина, по който той изглежда.

Когато кликнете върху тези икони е възможно да получим достъп до личната информация, която сте публикували и е достъпна във Вашите профили във въпросните социални мрежи. Ние нито създаваме, нито използваме бази данни отделно от тези социални мрежи въз основа на личната информация, която сте публикували там, и ние не обработваме никакви данни, свързани с Вашия личен живот и достъпни чрез тези средства.

Ако не искате да имаме достъп до Вашата лична информация, публикувана в публично достъпното пространство на Вашия профил в социалните мрежи, тогава следва да спазите процедурите, предоставени от въпросните социални мрежи, за да ограничите достъпа до тази информация.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:
− за да отговорим на Вашите искания, като примерно искания за информация, търсения, брошури или друго съдържание;
− за да предоставим услугите и да изпълним доставките, поръчани чрез нашия Уебсайт и/ или на някое от нашите дружества;

− за да извършваме проучвания и да събираме статистически данни;
− за да персонализираме и подобрим използването на нашия Уебсайт от Ваша страна;
− за да Ви предложим нашите продукти и услуги и/или продуктите и услугите на нашите партньори;
− за други цели, ако е приложимо, за които ще Ви информираме, когато събираме Вашите данни.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни като част от изпълнението и управлението на нашите договорни отношения с Вас, за целите на нашия законен интерес да подобрим качеството и оперативното ниво на услугите, които Ви предлагаме, или за да спазим нашите задължения, произтичащи от приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани въз основа на Вашето предварително съгласие в случай, че при определени обстоятелства Вашето съгласие бъде поискано.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са от голямо значение за нас. Ето защо ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до членовете на нашия персонал, които трябва да разполагат с тази информация, за да обработят Вашите поръчки или за да Ви предоставят исканата услуга.

Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на неоторизирани трети страни. Можем обаче да споделяме Вашите лични данни с предприятия от групата Епълфикс България, както и с оторизирани доставчици на услуги (примерно: доставчици на технически услуги [хостинг, поддръжка], консултанти и т.н.), с които можем да се свържем с цел предоставяне на нашите услуги. Ние не даваме право на нашите доставчици на услуги да използват или разкриват Вашите данни, освен до степента, необходима за предоставянето на услугите от наше име или за спазване на законови задължения. Освен това можем да споделяме лични данни, отнасящи се до Вас (i) ако закон или правната процедура изисква това от нас, (ii) в отговор на искане от страна на публични органи или други длъжностни лица или (iii) ако считаме, че прехвърлянето на тези данни е необходимо или подходящо, за да бъде предотвратено физическо увреждане или финансова загуба или във връзка с разследване, свързано с подозирана или доказана незаконна дейност.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които тези данни са събрани и обработвани. Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно тези изисквания.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Като общо правило, ние не събираме чувствителни лични данни посредством нашия Уебсайт. „Чувствителни лични данни” са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за здравословното състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения.

В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при условията, описани в тази Политика на поверителност.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

Уебсайтът е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор съгласно законодателството на държавата, в която се намират.
Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, преди да изпратят своите данни на Уебсайта. 16-годишната възрастова граница може да бъде намалена до 13 години в зависимост от местното законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване.

ВАШИТЕ ПРАВА

В съответствие с приложимото законодателство, Вие разполагате с определени права, свързани с обработването на Вашите лични данни, както следва:

Право на достъп и коригиране:

Можете да поискате достъп до Вашите лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни лични данни или да поискате допълването на непълни лични данни. Можете да поискате информация за източника на личните данни.

Право на изтриване:

Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите лични данни в случай, че:
(i) личните данни повече не са необходими за постигане на целите, за които са събиране и обработвани;

(ii) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие (ако обработването се основава на съгласието), без това оттегляне да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето;
(iii) сте възразили срещу обработването;

(iv) Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно;
(v) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; или (vi) изтриването на данните е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато: (i) Оспорвате точността на Вашите лични данни;
(ii) Епълфикс България не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването;

(iii) Сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси. Право на възражение срещу директни маркетингови съобщения:

Можете по всяко време да поискате да не получавате реклами или брошури, като се свържете директно с нас безплатно или като използвате бутона/линка “отказ” или бутона/ линка с друго подобно наименование, включен в изпращаните от нас по електронна поща рекламни съобщения, или като ни изпратите имейл на посочения по-долу адрес. Това възражение не засяга законосъобразността на изпратените до Вас съобщения преди възражението.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване:

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга в значителна степен.

Право на преносимост на данните:

Имате право да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да прехвърлим директно тези данни на друг администратор, когато:
(i) обработването на Вашите лични данни е основано на Вашето съгласие или на договор с Вас; и

(ii) обработването се извършва по автоматизиран начин. Право на жалба пред надзорен орган:

Ако имате някакви притеснения или оплаквания по отношение на защитата на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни.
Въпреки това Ви молим да се обърнете предварително към нашето дружество, като се свържете с нас на посочения по-долу адрес, за да можем да се запознаем с Вашето оплакване и да намерим взаимно приемливо решение.

За да упражните Вашите права, можете да се свържете с нас, като ни пишете на следния адрес: info@aurea.bg и посочите Вашите две имена и причината за Вашето искане. Най- вероятно ще Ви поискаме допълнителна информация, за да Ви идентифицираме с точност и да получим възможност да обработим Вашето искане.

СИГУРНОСТ

Ние сме въвели технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме сигурността и поверителността на Вашите лични данни при обработването.
За тази цел спазваме всички необходими процедури за сигурност предвид естеството на личните данни и рисковете, свързани с тяхното обработване, за да се запази поверителността на данните и по-специално да се предотврати тяхното нарушаване, изтриване или неоторизиран достъп на трети страни (процедури за удостоверяване с личен, защитен достъп чрез идентификатори и пароли, криптиране на определени данни и др.).

БАЗА ДАННИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ („CRM DATABASE”)

Използваме база данни за управление и наблюдение на нашите взаимоотношения със съществуващи и потенциални клиенти. Тази база данни включва личните данни на представители и лица за контакт на нашите клиенти или други партньори, с които имаме бизнес отношения или с които искаме да установим такива бизнес отношения. Тези данни, използвани само за тази цел, включват по-специално: данни за контакт (фамилно име, собствено име, телефонен номер, имейл адрес и др.), обществено достъпна информация,отговори на наши имейли и друга информация, събрана и записана от нашите служители във връзка с взаимодействията им с нашите клиенти и партньори. Ако желаете да бъдете премахнати от нашата база данни за управление на клиентите, молим да ни пишете на: info@aurea.bg.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Понякога предоставяме връзки към други уебсайтове за практически и информационни цели. Някои от тях работят независимо от нашия Уебсайт и не са под нашия контрол. Тези уебсайтове се управляват от трети страни със собствени политики за поверителност или условия за ползване, които Ви съветваме да прочетете. Ние не поемаме никаква отговорност по отношение на съдържанието на тези уебсайтове, за продуктите и услугите, които може да се предлагат там или за каквото и да е друго използване на тези уебсайтове.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика ще влезе в сила на 01 Септември 2019г. Можем да актуализираме или да изменим тази Политика за поверителност, когато това е необходимо. В този случай измененията ще влязат в сила едва след 30 работни дни от датата на изменението. Молим да посещавате тази страница периодично, ако желаете да бъдете информирани за такива евентуални изменения.

ОТПИСВАНЕ

Ако сте се абонирали за определени услуги чрез нашия Уебсайт и вече не искате да получавате тези услуги или съобщения за тях, молим да посетите страницата за отписване, съответстваща на конкретната услуга, за която сте абонирани.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси или ако считате, че в тази Политика не се съдържат отговорите на Вашите въпроси, молим да се свържете с нас, като изпратите запитване на следния имейл адрес: info@aurea.bg.

Правим плащането лесно:
Нашите партньори: